Zasady i warunki korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem strony www.kupimytwojsamochod.pl KTS Sp. z o.o.

Stan: Listopad 2016

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu i usług KTS Holding Sp. z o.o. proszę uważnie przeczytać warunki umowy. Korzystając z naszej strony internetowej lub naszych usług zgadzasz się na wszystkie warunki.


§ 1 Ogólne warunki umowy

(1) Strona internetowa www.kupimytwojsamochod.pl to jest prowadzona przez KTS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (UL. POŁCZYŃSKA 31A 01-377 WARSZAWA). Dzięki tej stronie chcemy informować naszych użytkowników i innych klientów na temat naszych usług.

(2) Użytkownicy mogą uzyskać darmową wycenę pojazdu poprzez wprowadzenie jego szczegółowych danych do formularza. Wycena online stanowi jedynie informację na temat możliwej ceny kupna pojazdu.

(3) Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do korzystania z naszej strony lub usług. Korzystanie z tej strony jest równoznaczne z uznaniem tych warunków za wiążące. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie bez podania przyczyny.


§ 2 Wycena online

(1) Nasza strona internetowa umożliwia użytkownikom wprowadzenie określonych szczegółowych danych pojazdu w specjalnych polach. Wycena online stanowi jedynie informację na temat możliwej ceny sprzedaży samochodu.

(2) Online wycena samochodu przez naszą stronę nie wiąże się ani z ofertą kupna ani ofertą sprzedaży pojazdu.

(3) Zakup samochodu przez KTS Holding Sp. z o.o lub AUTO1 European Cars B.V., Overschiestraat 57, 1062HN Amsterdam, Holandia jest zatwierdzony wyłącznie po przeprowadzeniu inspekcji samochodu przez jednego z naszych ekspertów w jednej z naszych lokalizacji w Niemczech.

(4) Każda wycena uzyskana online na stronie internetowej KTS lub wysyłana naszym użytkownikom drogą elektroniczną opiera się na danych pojazdu podanych przez klienta.


§ 3 Prawo użytkowania

(1) W ramach warunków korzystania z serwisu użytkownicy mają prawo do wyświetlenia danych udostępnionych przez KTS po wprowadzeniu informacji do formularza online. W celu ich utrwalenia, użytkownicy mają prawo do samodzielnego wydrukowania tych informacji.

(2) Korzystanie z usługi jest dozwolone wyłącznie do celów osobistych i niekomercyjnych. W celach osobistych użytkownicy nie mają prawa korzystać i rozpowszechniać danych zebranych poprzez kwerendę internetową.

(3) Działania mające na celu utrudnienie korzystania z serwisu są zabronione

(4) Użytkownik nie może bez naszej pisemnej zgody systematycznie wyodrębniać i/ lub ponownie wykorzystywać danych z naszego serwisu. W szczegółności zabronione jest eksploracja, bądź też wydobywanie danych.

(5) Integracja czy inne podłączenie do usług naszego serwisu bez jednoznacznej, pisemnej zgody KTS jest niedozwolone.

(6) Prezentacja i funkcjonalność serwisu mogą różnić się rodzajem dostępu, na przykład za pośrednictwem internetu bądź aplikacji mobilnej. Prawo do korzystania z usługi i jej funkcji wymaga spełnienia warunków technicznych.

(7) Użytkownik przyznaje KTS czasowe, geograficzne, merytorycznie nieograniczone, niezbywalne prawo do korzystania z materiałów przesłanych do KTS.


§ 4 Gwarancja

(1) Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wady techniczne, w szczególności w zakresie stałej i nieprzerwanej dostępności strony internetowej lub prawidłowego odtworzenia treści wprowadzonych przez użytkownika.

(2) W przypadku braku dostępności oferty użytkownik może skontaktować się z naszym działem obsługi klienta poprzez pomoc@kupimytwojsamochod.pl.


§ 5 Ochrona danych

(1) Ochrona danych osobowych i prywatności użytkowników naszej strony internetowej jest traktowana przez nas bardzo poważnie. W celu zapewnienia maksymalnej ochrony, oczywistym jest dla nas przestrzeganie wszystkich przepisów prawnych w zakresie ochrony danych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

(2) administratorem danych osobowych jest KTS HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (UL. POŁCZYŃSKA 31A 01-377 WARSZAWA). We wszystkich sprawach dotyczących polityki prywatności istnieje możliwość skontaktowania się z pełnomocnikiem ds. Ochrony danych KTS, najlepiej pod adresem e-mail: abi@kupimytwojsamochod.pl.

(3) Osobiste informacje są informacjami, które mogą być przypisywane indywidualnie do użytkownika. Należą do nich m.in. adres email lub numer telefonu. Poprzez naszą stronę internetową przetwarzamy dane osobowe osób, które je udostępniły i zgodziły się na ich udostępnianie. Ma to miejsce w trakcie wypełniania danych podczas wyceny online pojazdu.

(4) Używamy tych informacji w zakresie niezbędnym do świadczenia naszych usług użytkownikom. Stosowanie danych w celach reklamowych odbywa się tylko w celach promocji własnej (w tym reklamy) lub spółek zależnych. Twój adres e-mail oraz numer telefonu wykorzystujemy w celu zaoferowania nowych lub podobnych usług i towarów

(5) W każdej chwili użytkownik może wycofać adres e-mail lub numer telefonu. Najprostszym sposobem jest zgłoszenie tego zamiaru na adres e-mail abi@kupimytwojsamochod.pl.


§ 6 Ograniczenie odpowiedzialności

(1) Zawsze staramy się zapewnić, żeby usługi KTS były bez przerwy dostępne i poprawne. Ze względu na charakterystykę Internetu nie możemy tego gwarantować. Ponadto, w celu umożliwienia naprawy dostęp do strony internetowej może być okazjonalnie przerywany lub ograniczony. Dokładamy wszelkich starań, by zminimalizować częstotliwość zakłóceń.

(2) W trakcie korzystania z naszej strony i usług ponosimy nieograniczoną odpowiedzialność za szkody spowodowane umyślnie, przez zaniedbanie KTS lub poprzez naszych przedstawicieli prawnych, pracowników lub zastępców.

(3) W przypadku zaniedbania nieistotnych zobowiązań umownych KTS nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto, KTS nie odpowiada za drobne szkody wynikające z nieostrożności. Przy tym ogranicza się odpowiedzialność do przeciętnej wartości szkody.

(4) Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do wyrządzonych świadomie szkód, w wyniku których dochodzi do zagrożenia życia, zdrowia, bądź ciała.

(5) W przypadkach, w których odpowiedzialność kupimytwojsamochod.pl jest wykluczona albo ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności pracowników, przedstawicieli i agentów..

(6) Zawartość tej strony internetowej jest tworzona z najwyższą starannością. Tym niemniej, kupimytwojsamochod.pl nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność treści. Korzystanie z treści online następuje na własne ryzyko.


§ 7 Prawa autorskie i użytkowanie

(1) Wszystkie znaki towarowe, logo, teksty, zdjęcia i inne dane na naszej stronie internetowej są chronione prawem autorskim. Korzystając z naszej strony internetowej nie jesteś uprawniony do dalszego korzystania z tych informacji. Zmiany, dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie w jakichkolwiek mediach jest surowo zabronione. Dalsze wykorzystanie danych jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody od kupimytwojsamochod.pl.

(2) Nieuprawnione wykorzystanie naszych informacji, jak również loga lub znaków towarowych znajdujących się na naszej stronie przez osoby trzecie jest niedozwolone oraz narusza nasze prawa lub prawa innych osób.


§ 8 Klauzula salwatoryjna

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków jest lub staje się nieważnym, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona. Jeżeli określone postanowienie nie mogło zostać zawarte, zostanie ustalone kolejne, które będzie odpowiadać zarówno klientowi jak i firmie.